Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
256 Opneming van organisch voedsel.
Er zijn echter talrijlve planten, die op een geheel
andere wijze worden gevoed, die zelf geen voedsel kun-
nen maken, maar evenals de dieren stoffen moeten ont-
vangen, die door andere organismen gevormd zijn, of
m. a. w. organisch voedsel behoeven. Tusschen die plan-
ten en de gewassen die zich zeiven onderhouden staat een
reeks van planten die gedeeltelijk afhankelijk zijn van
andere wezens, gedeeltelijk onafhankelyk. Zoo vindt men
tusschen het koren dikwijls planten, die schijnbaar niets
te maken hebben met de gewassen, waartusschen zij
groeien, maar inderdaad eenige harer wortels in die der
korenplanten hebben ingedrongen, terwijl het overige van
het wortelsysteem vocht uit den bodem kan putten. De
Koggeplanten lijden hierdoor zichtbaar, waaruit met
groote waarschijnlijkheid kan worden afgeleid, dat zij
van een gedeelte van haar voedsel worden beroofd. De
geslachten, waartoe deze woekerplanten (vgl. p. 47)
behooren, heeten Melampyrum (Zwartkoorn) en Rhinan-
thus (Ratelen).
Veel meer afhankelijk van eene andere plant, die we
gemakshalve voedster plant zullen noemen, is het
Vogellijm of de Marentak (Viscum album). Deze plant
is evenals de voorgaande met groene bladeren bezet
en kan dus onder den invloed van het zonlicht CO.^
ontleden. Maar zij is niet in staat in den bodem te
wortelen, maar alleen ingericht om het benoodigde
vocht (water en zouten) uit de stammen van eenige
boomen te halen, waarvan Populier en Pereboom de
meest gewone zijn.
Geheel terende op voedsterplanten zijn de reeds vroe-
ger vermelde soorten van Wargaren (Cuscuta), waar-
van in ons land één soort op allerlei kruidachtige gewas-