Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vorming der voedingsstoffen. 255^
het CaCOg hebben opgelost "i) Dat die oplossing van
kalk- en andere zouten ook in den grond geschiedt,
laat zich niet betvi^ijfelen. Overal leggen zich de vi^or-
telharen zoo dicht mogelijk tegen de bodemdeeltjes aan,,
ja zij vergroeien er als 't ware mee. Van daar dat
bij ruwe uitrukking eener plant de meeste wortel-
haren in den grond achterblijven, door den bodem
vastgehouden, en met hen de teederste uiteinden der
wortels, waarvan zij de voortbrengselen waren. Zet
men een zoo behandelde plant weder in den bodem,
dan zal zij hoogst waarschijnlijk sterven, wanneer ten
minste geen bijzondere voorzorgsmaatregelen worden ge-
nomen. De oorzaak van den dood is de afwezigheid der
wortelharen, alsmede afwezigheid van wortelspitsen,
door welker groei weer nieuwe zouden kunnen ontstaan.
III. OPNEMING VAN ORGANISCH VOEDSEL.
Het vermogen dat de plant bezit om haar voedsel
zelve te bereiden, maakt haar in zekeren zin onafhan-
kelijk van het samenwonen met andere levende wezens.
Planten toch zouden zeer goed kunnen groeien
in een landstreek, waarin geen enkel dier voorkwam,
terwijl dieren in een omgeving zonder planten al heel
spoedig zouden verdwijnen. Wij spreken hier alleen van
het voedingsproces, want de merkwaardige verhouding
die tusschen de geslachtlijke voortplanting der meeste
Phanerogamen en Insecten en Vogels bestaat is in het
tweede hoofdstuk voldoende toegelicht.
') Dit naar buitenkomende zuur kan eenvoudig het CO' der ademhaling
zyn; waarschUniyk evenwel voegt zich daarbij het celvocht der afstervend©
wortelharen.