Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vorming der voedingsstoffen.
249^
tegen elkaar bevestigt. AVeldra zal het kleursverschiL
het groote onderscheid in de verdamping der beide op-
pervlakten doen zien.
In gewone omstandigheden gaat de waterdamp, die
in het kanalen stelsel aanwezig
is, gemakkelijk door de huid-
mondjes naar buiten en wel
te sneller, naarmate de omge-
vende lucht droger en warmer
is. Uit de naastbij gelegen dee-
len dringt dan weer nieuw wa-
ter in de kanalen, dat die weer
uit verder verwijderde deelen
en deze eindelijk onmiddellijk
uit den aanwezigen water-
voorraad hadden ontvangen.
Het water wordt dus door de
bladeren opgezogen. De kracht,
waarmede dit geschiedt, is ver-
wonderlijk groot, zooals uit
proeven met den bij fig. 170
afgebeelden toestel kan blijken.
Zooals men in de figuur ziet is
het blad in staat niet alleen om
een kolom water, maar zelfs
een vrij aanzienlijke hoeveel-
heid kwikzilver naar boven te
trekken. De omhoog getrokken
kwikzuil bedraagt bij eenige planten, waarmede men
de proef heeft genomen, een lengte van 15 tot 40 c.M.
Xemen we nu eens 30 c.M. en vermenigvuldigen wij
deze lengte met 13.6 (het getal dat S. G. van kwik
Fig. 170.