Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vorming der voedingsstoffen. 242^
te beschikken heeft over Fe, en wel om de eenvoudige
reden dat de bladeren, die de plant bij gemis van
ijzerhoudend voedsel voortbrengt, geel (chlorotisch)
blijven in weerwil van de bestraling der zon. De vor-
ming van het amylum kan dan niet plaats grijpen, en
daarmee moet het ontstaan van alle andere voedings-
stoffen achterwege blijven. Begieting der plant met ver-
dunde FeSOi-oplossingen of het plaatsen van groote
brokken van dit zout in den bodem wordt met goed
gevolg tegen chlorose aangewend. Zelfs het bestryken
van de bleekzieke bladen met de ijzeroplossing is vol-
doende om groene kleurstof te doen ontstaan. Evenmin
is de groei mogelijk zonder K, Mg, Ca, P. Maar Cl, Na
en Si zijn niet noodzakelijk.
Het spreekt wel van zelf dat de genoemde elemen-
ten niet vrij, maar daarentegen met andere verbonden
in de omgeving der plant moeten voorkomen. Het
scheikundig onderzoek van den bodem zoowel als van
het water, waarin planten groeien, leert dat stikstof
en kalium in den vorm van KNO3, zwavel en calcium
als gips (CaSOi), magnesium als bestanddeel van
MgSOi, phosphorus als Ca3(P04), aan de plant wordt
aangeboden.
De groote zekerheid in de kennis van dit punt heeft
men niet zoozeer te danken aan de vele asch-analysen,
waaraan men allerlei planten heeft onderworpen, als
wel aan het inrichten der zoogenaamde wat er kuitu-
ren volgens de methode van Julius Sachs (1860). Men
verstaat hieronder het aankweeken van een plant in
gedistilleerd water, op de wijze door fig. 168 aangegeven.
Men laat de te kweeken planten (Erwten, bruine Boonen)
in een bak met zaagsel kiemen, totdat de wortel de lengte