Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vorming der voedingsstoffen. 241^
de plant) gebruikt zal worden. Bij de aardappelplant
(fig. 167) wordt het grootendeels weggelegd in onder-
aardsche stengels, wier toppen tot de ons van vroeger
bekend geworden knollen (aardappels) aanzwellen. Op
dezelfde wijze worden de schubben van bollen, de wor-
telknollen van Orchis en Ficaria, de wortelstokken van
Salomonszegel en Iris, en de takken van boomen gevuld.
Toch is het re.servevoedsel niet in al de opgenoemde
gevallen zetmeel, zooals wij van p. 222 reeds weten.
Op zijn tocht van de stengelbladen naar de plaatsen
van bestemming ondergaat het allerlei veranderingen,
die hoogst opmerkelijk zijn. Zoo moet het orn de bla-
deren te verlaten, in een oplosbaren toestand worden
omgezet. Daartoe verandert het in glucose; als zoodanig
stroomt het door de plant, maar wordt op het einde
zijner loopbaan weer veranderd in zetmeel, of in olie of
wel in een andere stof; ook kent men gevallen, waarin
het reservevoedsel glucose is (zie p. 222).
Hoe het stikstofhoudende voedsel ontstaat en op welke
plaatsen, is vooralsnog niet met zekerheid bekend. Maar
meer dan waarschijnlijk is het dat de eiwitstoffen in de
bladeren voltooid worden uit de verbindingen van glu-
cose . met N ' en S, die wellicht reeds in de wortels
worden ingeleid.
9. De laatste opmerking voert als van zelf tot een
andere overweging. Tot nog toe hebben wij als stof-
fen, waaruit de plant organisch voedsel bereidt — als
bouwmateriaal — leeren kennen C, H en O (welke
drie in al de door ons genoemde voedingsstoffen voor-
komen). Verder N en S, die voor de vorming van
eiwitstoffen noodzakelijk zijn. Maar het onderzoek leert,
•dat een plant niet kan blijven leven, wanneer zij niet
16