Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het blad. 26'
Bij de Grassen (fig. 3, I) kan men haar gemakkelijk
vinden, zij zit daar om den stengel heen en draagt
dadelijk aan haar top de lang uitgerekte bladschijf b.
Als vierde onderdeel noemen wij de steunblaadjes
(fig. 2 nn), die bij vele planten voorkomen. Zij zitten
in den regel onder aan den bladsteel, aan eiken kant
één; gewoonlijk vallen zij kort na het uitloopen der
knoppen in de lente af; ook zijn er gevallen waarin zij
blijven bestaan en min of meer stevig met den bladsteel
zyn samengegroeid, zooals bijv. bij Rozen, den Meidoorn,
Erwten. Bij Boekweit en Zuring bezit elk blad aan den
voet van den bladsteel een steunbiaadje, dat als een
omhulsel den stengel omgeeft. Van daar de naam
tuitje of kokertje, dien men bij deze planten
bezigt.
Bij de Grassen eindelijk vindt men
op de grensscheiding van scheede en
schijf een vliezig aanhangsel (fig. 3 h),
dat men tongetje noemt. Of dit
tongetje met een paar steunblaadjes te
vergelijken is, is niet zeker, 1°. om de
afwijkende plaats die dit deel inneemt;
2®. omdat de bladscheede zelve in vele
opzichten met steunblaadjes overeen-
Fig. 3.
komt.
Wanneer de leerling de onderdeelen der bladeren bij
hunne namen heeft leeren kennen, zoeke hij een aantal
levende bladeren op, om daaraan zelf te leeren zien,
welke der deelen aanwezig zp. Heeft hij b.v. het blad
van den een of anderen Schermdrager zooals de wilde
Kervel of van een Boterbloem gevonden, dan zal hij
na eenige oefening in staat zijn uit te maken, dat dit