Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vorming der voedingsstoffen. 237^
gelijke hoeveelheden O worden teruggegeven. Het maakt
dus geheel en al den indruk alsof het koolzuur in de
groene deelen wordt ontleed in C en O, en de C in het
blad wordt teruggehouden om met de elementen van
H.,0 zetmeel te vormen, terwijl de O wordt terugge-
geven. Of dit proces nu juist zóó verloopt is zeer de
vraag. Intusschen doet het er weinig toe of de afge-
scheiden 0 van de H.,0 of van de CO2 of wel van
beide afkomstig is. Zeker is het, dat naarmate de
amylumvorming sneller geschiedt, de afscheiding er van
in diezelfde mate overvloediger is. De afscheiding van
O is dus een maatstaf voor het ontstaan van het zet-
meel. Men gebruikt hem bij het bestudeeren der uit-
wendige omstandigheden die op de vorming van zetmeel
van invloed zijn. Zoo weet men door het meten van
de hoeveelheden O, die een verlicht blad afgeeft, dat
de gele en roode stralen de zetmeelvorming meer bevor-
deren dan de violette en blauwe. Zoo is men ook te
weten gekomen dat het licht de gunstigste werking uit-
oefent, wanneer de temperatuur der omgeving niet te
hoog en ook niet te laag is.
Een eenvoudige toestel, waarvan de afbeelding bij
fig. 166 wordt voorgesteld, kan dienen om de O-afschei-
ding te bewijzen. De onderdeelen van den toestel zijn:
een omgekeerde trechter, een van boven gesloten buis,
die door middel van een doorboorden caoutchouckurk
aan het boveneinde van den trechter bevestigd is, alsmede
een glazen bak, waarin de trechter geplaatst kan worden.
Men neemt nu van een plant, die langen tijd in de zon
gestaan heeft, eenige frissche groene bladeren, van wier
oppervlakte men bij indompeling in water de lucht zoo-
veel mogelijk verwijdert en vult daarmede den trechter.