Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Stoficisseling. 229
opneemt, dan zal men bevinden dat de eerste minstens
1" C. hooger wijst dan de andere, ja dat het onder-
scheid zelfs 2° C. kan bedragen. Gelijke proeven met
dergelijke resultaten heeft men met bloemen gedaan, en
zelfs in de vrije natuur kan men soms opmerken dat
de warmteontwikkeling van sommige deelen der plant
buitengewoon hoog is. In de bloemen van Victoria
regia en in die van komkommers heeft men een onder-
scheid in temperatuur met de buitenlucht bepaald van
verscheidene graden.
Hetzelfde heeft men waargenomen bij den Aronskelk
en andere Aroideeën, waar een aanzienlijke warmtegraad
tusschen bloeikolf en bloeischeede wordt opgemerkt.
Maar ook de andere deelen eener plant vertoonen een
eigen warmte, die meer of minder aanzienlijk is in reden
tot de intensiteit der ademhaling. Maar zij is moeielijker
te bepalen, omdat de verdamping, die vooral bij de loof-
bladen zeer rijkelijk is, het grootste gedeelte der warmte
doet verloren gaan.
Het zal ons ongetwijfeld hebben getroffen dat de
groei van tulpebollen en van knolplanten in donker,
alsmede de kieming van zaden, het uitloopen van boom-
knoppen onder dezelfde omstandigheden tot eenigszins
andere uitkomsten voert, dan wanneer een en ander in
het licht plaats grijpt. Ofschoon eerst later de verklaring
volgt van de reden, die ons noopte de vroeger genoemde
planten in het donker te laten groeien, willen wij thans
reeds op een paar punten van onderscheid wijzen en
wel: P. dat alle deelen die in het licht groen zijn, thans
zich of kleurloos of geel vertoonen; 2®. dat destengel-
leden veel langer zijn dan die, welke onder den invloed
van het licht onstonden; 3°. wat de bladen betreft wor-