Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Rangschikking of systematiek. 217
veel botaniseeren en gebruik maken van het boek moet
trachten te leeren kennen.
Aan te raden is het, de medegebrachte planten op de
wijze waarop men bladeren droogt, te behandelen en ze
of op halve witte vellen papier vast te hechten of ze in
een grijs papier los neer te leggen. In beide gevallen
schrijft men er den naam der plant bij op, benevens-
hare groeiplaats en den datum waarop zij gevonden is.
Het behoeft ternauwernood vermeld te worden, dat de
soorten van hetzelfde geslacht in de collectie bij elkaar
moeten gelegd worden, de geslachten van een familie
eveneens en de familiën volgens de verwantschap be-
hooren te worden gerangschikt.
Om een herbarium goed te houden, zorge men vóór
alles dat het niet op een vochtige plaats bewaard worde,
waardoor schimmelvormig wordt verhoed. Yerder over-
tuige men zich af en toe dat geen insectjes in de collectie
zijn doorgedrongen, 't geen men kan voorkomen door
nu en dan wat kamfer of napthaline tusschen de vellen
in te strooien
Aanwyzingen omtrent het drogen van planten, het bewaren van de
kleuren der bloemen, de gereedschappen by het botaniseeren benoodigd, enz.
enz. Vindt men in „Das Herbarium, von Otto Hempel, Berlin. 1895 prijs /"O.eö-
Robert Oppenheim (Gustav Schmidt).
De bezitters van het veel kostbaarder Handboek voor den Verzamelaar door
Dr. T. C. Winkler vinden daarin, behalve over het aanleggen van dieren-col-
lecties enz. enz., uitvoerige voorschriften in zake planten-verzamelingen van
allerlei aard.
Hier zy nog bygevoegd, dat bol- en vetplanten eenige minuten in kokend
water of ongeveer 20 minuten in spiritus of azijn moeten worden gedompeld,,
voordat men ze droogt. Laat men dit na, dan heeft men kans dat de planten
haar vocht ook na het persen nog langen tyd behouden en daardoor of gaan
rotten of zelfs blyven voortgroeien.
De gebruikers van Suringar's 8e uitgaaf vinden op p. 81 van het eerste
deeltje voldoende wenken betreffende ^het verzamelen en bewaren van planten.""