Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
216 Rangschikking of systematiek.
Klasse 1 Algen of Wieren.
Klasse 2 Fungi of Zwammen.
Afdeeling 2 Bryophyten of Mosachtige planten.
Klasse 1 Hepaticae of Levermossen.
Klasse 2 Musci of Bladmossen.
Afdeeling 3 Vaatcryptogamen.
Klasse 1 Equisetineeên of Paardestaarten.
Klasse 2 Filices of Varens.
Klasse 3 Lycopodineeën of Wolfsklauwen.
Groep II Zaadplanten of Phanerogamen.
Afdeeling 1 Gymnospermen.
Afdeeling 2 Angiospermen.
Klasse 1 Monocotylen.
Klasse 2 Dicotylen.
1® onderklasse: Choripetalen.
2® onderklasse: Sympetalen.
Een vergelijking der beide indeelingen leert, dat hoe-
wel de twee hoofdgroepen volkomen overeenstemmen,
in de Afdeelingen verschil voorkomt. Bij Suringar vindt
men voor de groep der Cryptogamen twee afdeelingen,
bij Heukels drie. Met den naam Vaatcryptogamen duiden
zij dezelfde afdeeling aan. Verder zijn de Monochla-
mydeeën, de Thalamifloren en de Calycifloren gezamenlijk
met de Choripetalen en de Corollifloren met de Sympe-
talen gelijk te stellen ■•).
In verdere bijzonderheden betreffende de stelsels be-
hoeven wij niet te treden. Men zal bij het gebruik van
een der genoemde Flora's zien, dat de genoemde onder-
klassen enz. ieder eenige familiën bevatten, die men door
') In de Plantentabellen van Dr. J. J. Ie Roy (2e druk) wordt in hoofdzaak
hetzelfde stelsel als in de Schoolflora van Heukels gevolgd.