Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
215 Batig schikking of systematiek.
van pollen. Planten die geen zaadknoppen en pollen
voortbrengen, maar zich door kleine korreltjes (sporen)
of op andere wijze vermenigvuldigen, worden Cryptoga-
men of Sporeplanten genoemd. Al naarmate haar weefsel
alleen uit cellen of bovendien uit vaten bestaat, spreekt
men van cel- en vaatcryptogamen.
Angiosperm beteekent bedektzadig, Gymnosperm
naaktzadig. Bij deze is het vruchtblad onopgevouwen,
bij gene met de randen vereenigd (bl. 75 en 77).
Het onderscheid tusschen Monocotyledonen (eenzaad-
lobbige) en Dicotyledonen (tweezaadlobbige gewassen)
leerden wij op bl. 29 kennen.
De termen Thalamifloor, Calycifloor, Corollifloor(resp.
bodemstandig, kelkstandig, kroonstandig duiden de plaats
van inplanting der meeldraden aan (bl. 66), terwyl
men door Monochlamydeeën die tweezaadlobbige planten
verstaat die slechts één krans van bloembekleedselen
hebben en wel een krans dien wij vroeger (bl. 53) peri-
anthium hebben genoemd. Ook die tweezaadlobbige
gewassen, die in 't geheel geen bloembekleedselen be-
zitten, worden voor het meerendeel tot de Monochlamy-
deeën gebracht. Voor de verdere verdeeling in familiën,
geslachten en soorten, verwijzen wij naar de Zakflora
zelve, nadat de opmerking gemaakt is, dat de Afdeeling
è en de vier klassen der Afdeeling a, alsmede de Afdee-
ling I der Cryptogamen onmiddellijk in familiën zijn ver-
deeld en niet eerst in vereenigingen van hoogere orde.
De Schoolflora van H. Henkels (7e druk 1896) is op
de thans volgende verdeeling gegrond:
Groep 1 Sporeplanten of Cryptogamen.
Afdeeling 1 Thallusplanten of Thallophyten.