Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
214 Batig schikking of systematiek.
Tot juister begrip van het voorafgaande willen wij
thans een overzicht geven van de hoofdgroepen van het
plantenrijk in hunne onderlinge verhouding. Wij sluiten
daarbij aan bij de verdeelingen, die in de Zakflora van
Prof. W. F. R. Suringar en de Schoolflora van Neder-
land door H. Heukels gebruikt worden.
Volgens Suringar's Zakflora, waarvan in 1895 de 8®
gewijzigde en vermeerderde druk verscheen, wordt het
Plantenrijk aldus verdeeld:
Hoofdafdeeling I Phanerogamen of Zaadplanten.
Tusschen-afdeeling 1 Angiospermen.
Afdeehng a Dicotyledonen.
1® klasse: Thalamifloren.
2® klasse: Calj'cifloren.
8® klasse: Corollifloren.
4® klasse: Monochlamydeeën.
Afdeeling b Monocotyledonen.
Tusschen-afdeeling 2 Gymnospermen "i).
Hoofdafdeeling H Cryptogamen of Sporeplanten.
Afdeeling 1 Vaatcryptogamen, Cryptogamae
vasculares.
Afdeeling 2 Celcryptogamen, Cryptogamae
cellulares
De beteekenis der hier gebruikte termen behoeft
slechts een korte toelichting. De benaming Phanero-
gamen of zaadplanten ziet op de vorming van kiemen
(ingesloten in zaden) uit zaadknoppen onder den invloed
') Eigenlijk is deze niet afzonderlijk vermeld, maar kortheidshalve onder
de familiën der Monochlamydeeën opgegeven.
') De tweede afdeeling wordt in Suringar's Zakflora niet behandeld. Over de
hiertoe behoorende planton raadplege men Hoofdstuk V.