Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
213 Batig schikking of systematiek.
klasse, onderklassen een klasse, klassen een afdee-
11 n g, afdeelingen een h o o f d a f d e e 1 i n g en hoofdafdee-
lingen het geheele p 1 a n t e n r ij k. Geslachten te vereeni-
gen, die in tal van kenmerken overeenstemmen of juister
gezegd die een natuurlijke verwantschap onderling ver-
toonen is niet heel moeielijk, ofschoon reeds minder voor
de hand liggend dan het vereenigen van soorten tot
hetzelfde geslacht. Zoo zal men de Pinksterbloemen
(Cardamine), het koolzaad (Brassica), de Muurbloem (Chei-
ranthus) en het Herderstaschje (Capsella) terstond als ge-
slachten van dezelfde familie (die der Crucifeeren) herken-
nen. Men ziet daarbij vele eigenschappen der genoemde
planten, die aanvankelijk den indruk maakten van zeer
belangrijke kenmerken, over het hoofd, om alleen te letten
op die kenmerken, die alle geslachten gemeen hebben, en
wel in ons geval de kruisvormige bloemkroon, de 4-mach-
tige meeldraden en de hauwvrucht. .Juist de schifting der
kenmerken in die van ondergeschikt belang en die van
méér algemeene beteekenis is de oorzaak van de grootere
inspanning die het kost om geslachten tot familiën te
vereenigen. Hoe grondiger evenwel de kennis der plan-
ten is, des te gemakkelijker zal men het voorgestelde
doel bereiken. Het kan ons evenwel niet verwonderen,
dat de begrenzing van vele plantenfamiliën in den loop
der jaren niet altijd dezelfde is en dat eenige geslachten
door dezen botanicus in de eene familie gebracht,
door een ander plantkundige als leden eener andere
familie worden beschouwd. De samenstelhng van reeksen
is nog bezwaarlijker, en de vereeniging van deze tot
onderklassen is op het oogenblik van dien aärd dat
daarin met veel grond nog allerlei veranderingen kunnen
worden verwacht.