Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
212 Batig schikking of systematiek.
deelige, dat de eene een bol draagt, een vierde door
stekelige vruchtjes gekenmerkt is. Dergelijke ver-
schillen geven aanleiding tot het verdeelen van een ge-
slacht in verschillende soorten, waarvan dan elke
door een soortnaam wordt aangeduid. Deze soort-
naam wordt achter den geslachtsnaam gevoegd. Zoo
noemt men de boldragende boterbloem Ranunculus bul-
bósus, de soort met stekelige vruchtjes Ranunculus
arvénsis. De gewoonste soorten van Mal va zijn Mal va
sylvestris en Malva vulgaris, van het Viooltje: Viola
tricolor en Viola odoräta.
De binaire nomenclatuur, d. i. de regel om de levende
wezens met twee (latijnsche) namen te bestempelen, is
door den invloed van Carolus Linnaeus (1707 — 1778)
algemeen door de plantkundigen aangenomen.
De behoefte om de geslachten der planten zoodanig
te rangschikken, dat men een overzicht kon verkrijgen
over de gewassen van de geheele aarde en aan nieuw
ontdekte planten een bepaalde plaats kon aanwijzen onder
de reeds bekende heeft aanleiding gegeven tot plan ten-
stelsels. Wanneer men bedenkt dat een geslacht een
vereeniging van onderhng zeer gelijkende soorten is,
ligt het voor de hand dat men eenige geslachten, die
in allerlei punten overeenstemmen, ook weder vereenigt
tot een geheel dat zijne eigenaardige kenmerken bezit.
Zoo zal men tusschen het geslacht Ranunculus en het
geslacht Caltha (Dotterbloem) een groote verwantschap
zien en weder tusschen de genoemde geslachten en
Ficaria benevens Anemone. Een vereeniging van ge-
slachten, op de zooeven gezegde wijze vereenigd, noemt
men eene familie. Familien volgens hetzelfde beginsel
vereenigd vormen een reeks, reeksen een onder-