Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
vruchten en zaden. 203
den bodem. Op gelijksoortige wijze is het valscherm
van het Havikskruid (Hieracium, fig. 158) ingericht;
evenwel is het pluis hier ongesteeld en minder in de
breedte ontwikkeld. De Lischdodde (Typha angustifolia,
fig. 159) brengt een groot aantal kleine dopvruchten
voort. Elke dezer loopt van onder in een dunnen, ten-
geren steel uit, die meestal op vier plaatsen een kringetje
van lange zilverachtige haren draagt; dit geheel vormt
den vliegtoestel. Een eigenaardig zweeftuig treft men
bij de in heete streken (b.v. in Mexico) voorkomende
Grasplanten van het geslacht Pennisetum (flg. 156) aan.
Hier toch is de gemeenschappelijke steel van twee
bloempjes, die te zamen een aartje vormen, met een
aantal stevige borstels bezet, die over een groot deel
hunner lengte gevederd zijn. Deze borstels omgeven de
volwassen vrucht kringvormig en maken haar geschikt
voor verre luchtreizen.
3. De verspreidmj van vruchten en zaden door
toedoen van dieren.
Evenals bij de kruisbevruchting der meeste bloemen,
spelen bij de verspreiding van vele vruchten en zaden
de dieren een gewichtige rol. Waren het daar evenwel
bijna uisluitend insecten, hier zijn het veel grootere
dieren, en wel voornamelijk zoogdieren en vogels, die
ten voordeele der plant werkzaam zijn. Onderling ver-
geleken blijkt het spoedig dat de vruchten en zaden,
die voor het vervoer door middel van vogels zijn inge-
richt, andere eigenschappen hebben dan die, welke zoog-
dieren verpreiden. Eerstbedoelde, voor vogels inge-
richte, bezitten de volgende kenmerken: