Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2 Inleiding.
ding en voortplanting bezitten, maar ook kunnen waar-
nemen: bovendien bezitten de dieren het vermogen
om, zij het ook dikwijls alleen in het eerste levenst^d-
perk, zich willekeurig te bewegen. Planten kunnen niet
waarnemen, noch zich willekeurig bewegen.
Een scherp onderscheid tusschen planten en dieren
laat zich eigenlijk niet opgeven. In het plantenrijk
komen een aantal bewegingen voor, die door hare doel-
matigheid aan willekeurige doen denken, en omgekeerd
kan men van lagere dieren dikwijls niet uitmaken, of
de door hen uitgevoerde bewegingen inderdaad wille-
keurig zijn. Hoe minder samengesteld de planten en
dieren zijn, die men vergelijkt, des te moeielijker laat
zich het onderscheid bepalen. In waarheid loopen plan-
ten- en dierenrijk onmerkbaar in elkaar over.
Men noemt de leer der planten Plantkunde of
Botanie. Deze wetenschap vervalt in verschillende
afdeelingen, waarvan de voornaamste zijn:
10. De vormleer of morphologie, die ten doel
heeft de gedaante en de geaardheid der verschillende
organen der plant te doen kennen, 2®. de biologie,
die ons antwoord geeft op de vraag waarom de organen
die eigenschappen bezitten, 3". de anatomie of de
kennis der kleinste deelen waaruit de plant bestaat,
4°. de systematiek of de leer van de rangschikking
der gewassen, 5". de physiologie, die ons leert,
welke scheikundige en natuurkundige werkingen in de
kleinste deeltjes der plant voorkomen.