Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
198 I)e verspreidingsmiddelen van
1. Be verspreiding van vruchten en zaden door
toedoen van het icater.
Het water is een zeer werkzame verspreider van za-
den en vruchten. Stilstaande wateren, moerassen, vij-
vers en kleine binnenmeertjes zullen over 't algemeen
in dit opzicht minder kunnen doen dan zeestroomen of
snel vlietende rivieren. Van de werkzaamheid dezer
laatste kan men zich zeer gemakkelijk overtuigen. Zoo
is het b.v. een algemeene ondervinding, dat aan de
oevers van rivieren, die in het hooge gebergte ont-
springen, ver van den oorsprong verwijderd, planten
l groeien, die kennelijk aan de bergen toebehooren. Aan
de Noordkaap van Europa heeft men bij herhaling za-
den en vruchten opgevischt, die daar door den golf-
stroom waren gel)racht, die zijn oorsprong in de Mexi-
caansche golf heeft en recht op genoemde kaap aan-
komt. Zoo zijn de harde fraai-roode zaden van Abrus
precatorius, een Papilionacee, door zeestroomingen naar
bijna alle tropische zeekusten gevoerd, tengevolge waar-
van de boom in ettelijke streken in de nabijheid der
zee te vinden is. Ook de Cocos-palm (Cocos nucifera)
heeft hare ruime verspreiding over de Polynesische
eilanden aan zeestroomingen te danken. De bekende
Cocosnoten toch worden, al drijvende op het water,
dikwijls vele honderde mijlen ver voortbewogen.
De vruchten, die met goed gevolg door het water
worden verspreid, hebben de volgende eigenschappen:
1.) Zij zijn lichter dan een gelijk volume water en
drijven dus.
2.) Zij worden niet door het water aangetast en rot-
ten dus gedurende het transport niet weg.