Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
vruchten en zaden. 197
van wederzijdsche drukking. Het gedijen der nakome-
lingschap, dat op de door ons vooronderstelde wijze
niet tot stand zou komen, wordt intusschen verzekerd
door den bijzonderen bouw der vrucht. De bes-achtige
pitvrucht, reeds van verre door hare roode kleur in
het oog vallend, wordt ijverig door vogels opgezocht,
die den vleezigen vruchtwand nuttigen. Vele vogels
nemen een afgebroken bes een eindweegs mee, om er
op een veilige plaats op hun gemak het vruchtvleesch
van af te eten; of zij slikken vrucht met pitten samen
in. In beide gevallen blijft de kiem ongeschonden; in
het eerste, wijl de vogelsnavel alleen het vleesch maar
kan wegpikken, in het tweede geval omdat het maag-
sap geen merkbaren invloed op de harde zaadhuid uit-
oefent, zoodat het zaad onveranderd het darmkanaal
met de uitwerpselen weer verlaten kan. Op deze
wijze komt een zaadje van de Lijsterbes dus lichte-
lijk op een plaats, waar het veel meer kans op ge-
dijen heeft dan bij of onder den ouden stam. Uit dit
voorbeeld blijkt dus, dat het eetbare vleesch een be-
zit is, in de allereerste plaats voordeelig voor de
plant zelve.
In het algemeen kan gezegd worden, dat verreweg
de meeste planten (wellicht alle) een of andere inrich-
ting bezitten, waardoor hare vruchten of zaden geschikt
zijn om van de moederplant te worden verwijderd.
Het vervoer zelf geschiedt door het water, den wind,
door dieren of door bewegingen, die de zaden of vruchten
ten gevolge eener ongelijkmatige uitdroging uitvoeren.