Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vervoer van stuifmeel door dieren. 14.3
stuk, de vormleer of morphologie der bloem, deed ons
zien, hoedanig de vorm van dat deel is. Het tweede,
waarin de verhouding tusschen de bloem en hare om-
geving werd besproken, leerde ons het antwoord op de
vraag vinden, waartoe de vorm eener bloem zóó is
en niet anders; het gaf ons een verklaring van de ver-
scheidenheid der bloemvormen en deed ons vragen naar
de oorzaken dier verscheidenheid.
Wanneer wij ook in 't algemeen kunnen zeggen dat
de meerderheid der planten regelmatig (door den wind.
Insecten enzv.) gekruist worden, moeten wij toch niet
vergeten, dat ook plantsoorten zich zelf bestuiven en
bevruchten. Zoodanige zijn vooral Insecten-bloemen, die
slechts zelden en ongeregeld door Insecten worden
bezocht; voor deze nu is, gelijk vroeger reeds werd
opgemerkt, zelfbestuiving in ieder geval beter dan in
't geheel geen bestuiving. Intusschen is er veel voor
de stelling te zeggen, dat die bloemen, die zich zelf
plegen te bestuiven, van tijd tot tijd toch met
andere worden gekruist en zoo in staat gesteld af en
toe krachtige nakomelingen voort te brengen.
Maar het grootste gedeelte der planten is afhankelijk
van haar naarstige bezoekers, die op hunne beurt af-
hangen van het voedsel dat zij hun geven. Dit samen-
leven, deze wederkeerige afhankelijkheid is een der
merkwaardigste en verrassendste verschijnselen in de
organische wereld.