Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
192 Het vervoer van stuifmeel cloor dieren.
Waterlelie, het Kikkerkruid, den Veenwortel en het
Ruiterkruid. De hoofdrol, die volgens de onderzoekin-
gen van de laatste jaren door mieren op planten gespeeld
wordt, besiaat hierin dat zij öf schadelijke Insecten terug-
houden, of bloembestuivende Insecten dwingen den weg
te gaan, die het zekerst tot bestuiving voert. In verband
daarmede vindt men op den bloemsteel, op bracteeën
en kelkbladen nectariën, welker product de mieren aan
die plaatsen bindt en daardoor bijen enz. den weg
verspert. Planten, die op deze wijze met mieren in be-
trekking staan — vooral in tropische gewesten zijn zij
sterk vertegenwoordigd — noemt men myrmecophiel,
d. i. mierenminnend.
Van verschillenden aard zijn verder de inrichtingen
aan de plant zelve, die dienen om de Insecten van de
bloemen af te houden. Stekelige stengels, prikkende
schutbladen en dergelijke maken den toegang onmo-
gelijk voor weekhuidige Insecten; kleverige stengels en
bladeren houden kleine diertjes onderweg vast Maar
het is vooral aan de bloemen zelf, dat de meeste be-
schuttingsmiddelen voorkomen, gelijk uit een paar voor-
beelden moge blijken (flg. 153).
Bij vele planten zondert de kelk of het onderstandige
vruchtbeginsel kleverige, gom- en harsachtige stoffen af,
die het opkruipen tegen de bloem voor Insecten onmo-
gelijk maken. Deze kleverige stoften worden gewoonlijk
door klierdragende haren (p. 106) afgescheiden. Fig. 153,
') Vele dezer inrichtingen dienen ook tot het beschermen der bladeren
en stengels tegen de vraatzucht van dieren, zooals slakken. Uit prooven en
waarnemingen is in den laatsten tyd gebleken, dat een ruwe oppervlakte,
de aanwezigheid van bittere en zure stoffen, alsmede zeer fljne kristallen
binnen in de cellen (naaldkristallen) eigenschappen zijn, die de slakkon van
het nuttigen van zekere planten doen afzien.