Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vervoer van stuifmeel door dieren. 14.3
hun nog gemakkehjker gemaakt wordt, door dat het
vruchtbeginsel zich naar beneden kromt, waardoor d&
bloem gaat afhangen. Niettegenstaande de onaangename
bevinding, begeven zich de Insectjes weldra naar een
andere Pijpbloem, waar hetzelfde tooneel nog eens wordt
afgespeeld "•).
5. Uitsluiting van schadelijk bloemenbezoek.
Bij een groot aantal planten komen inrichtingen voor-
waardoor Insecten buiten de bloem worden gehouden,
die honig en pollen zouden wegnemen, zonder bestui-
ving te bewerkstelligen. Zulk een bescherming is te
voordeeliger, omdat er zoo ontzaglijk veel onwelkome
gasten zijn die op de genoemde voedingsstoffen azen.
Zoo bezitten vele bloemen een doordringenden, onaan-
genamen reuk, die vele Insecten evenzeer tegenstaat als
ons en hen daarom van het bezoek van die bloemen
afhoudt, terwijl omgekeerd bepaalde soorten van vlie-
gen, die veel van rottende stoffen houden en de zooeven
bedoelde bloemen bezoeken, lekker riekende bloemen
vermyden. Andere bloemen schrikken vele Insecten
door hare kleur af; zoo worden dof-roode bloemen in
den regel slechts door de boven bedoelde vliegen be-
zocht, de kleur die aan rottend vleesch doet denken,
lokt ze aan. Maar andere Insecten worden hierdoor
juist afgehouden.
De bloemen van vele waterplanten zijn door hare
standplaats ontoegankelijk voor de niet vliegende Insec-
ten, b.v. de roofzieke mieren. Men denke slechts aan de
') Verzwegen zy hier niet dat het aantal rijpende vruchten slechts klein
is: volkomen schijnt dus dit raiddel niet te zijn.