Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vervoer van stuifmeel door dieren. 14.3
mechanisme is, ofschoon ingewikkeld, toch zoo nauw-
keurig in zijn werking, dat slechts hoogst zeldzaam de
beschreven kruisbevruchting faalt.
4. De rliegdragende Ophrys {Ophrys muscifera).
De belangwekkende wijze der Insectenbestuiving bij
het Standelkruid is zeker de schoonste, die wij tot
hiertoe leerden kennen. Toch wint zij aan beteekenis
door het volgende feit. De zooeven genoemde soorten
zijn niet de eenige vertegenwoordigsters der Orchideeën-
familie; in Midden-Europa laten zich nog wel 60 soor-
ten aanwijzen. Tot op zekere hoogte gelijken ze in
den bouw der bloem alle op elkaar, ofschoon de bij-
zondere inrichting bij alle verschillend is. Ja, wanneer
men ook de buiten-Earopeesche Orchideeën in de be-
schouwing opneemt, dan komt men tot het resultaat,
dat in deze ééne familie een zoo groote rykdom van
inrichtingen voorkomt als men zich met de stoutste
verbeeldingskracht ter nauwernood kan voorstellen.
Zoo is b.v. de vliegdragende Ophrys (Ophrys mus-
cifera) in algemeene trekken op dezelfde wijze inge-
richt als een gewone Orchis; en toch welke verschil-
len! Fig. 150, I en II stelt de bloem van Ophrys
voor, I van voren, II van ter zijde gezien. Men heeft
de gedaante van de geheele bloem met een vlieg ver-
geleken (van daar de naam der plant), ofschoon de
gelijkenis wel wat te wenschen overlaat. Het lipje («)
is groot en derhalve een goed steunvlak voor Insecten.
Het is bruin-rood geteekend en min of meer vochtig
op het aanvoelen. De bezoekende Insecten (vliegen)