Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vervoer van stuifmeel door dieren. 177
in getal, zijn dan recht voor den ingang der bloem
geplaatst.
Nemen wij nu aan, dat een hommel, die reeds op
een andere Saliebloem gezeten en gezogen heeft, zich
met hetzelfde doel op onze bloem nederzet. Bij het aan-
komen, even voordat de hommel zich op de onderhp
neerlaat, raakt hij al dadelijk den stempel even aan met
zijn sterk behaarden rug. Maar op zijn rug is pollen
van een vroeger bezochte Saliebloem blijven kleven en
hiervan blijft een gedeelte op de stempels hangen.
Heeft de hommel plaats genomen op de onderlip
van een bloem wier meeldraden alleen rijp zijn,
dan tracht hij met zijn slurp bij den honig te komen,
waarheen de weg door een aan den ingang staand
purperrood vlekje (het honigmerk) wordt aangeduid.
Maar de toegang wordt versperd door een knopvormig
lichaampje, dat den honig tegen invallenden regen be-
schermt. stoot de hommel tegen dit knopje aan, dan
wijkt het en komen er plotseling twee gesteelde helm-
knoppen uit de bovenlip te voorschijn. Gelijk in de
figuur bij H te zien is, drukken de helmknoppen daarbij
tegen het harige lichaam van het Insect aan, zoodat
hier eenige pollenkorrels op achterblijven. In fig. 145 I
ziet men de beide verschillende posities der helmknop-
pen aangegeven. Ten einde zich een juiste voorstelling
te maken van wat de hommel eigenlijk doet, bedenke
men dat de Saliebloem slechts twee meeldraden heeft.
De helmdraden zijn zeer kort en steken niet boven
de kroonbuis uit. Het helmbindsel daarentegen is zeer
') In onze figuur II, die het eerste stadium der bloem voorsteit, is de stül
verkeerd geteekend; zoolang de meeldraden pollen dragen, zyn de stempels
niet benedenwaarts gebogen en ook niet uitgespreid.
12