Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vervoer van stuifmeel door dieren. 14.3
vrij zuiver cylindrisch en bij den overgang in den zoom
duidelijk vernauwd. De meeldraden staan midden in de
buis (s), maar de stijl is zoo lang, dat hij den kogelvor-
migen stempel ((?) nog een weinig boven de keel verheft.
Zeer nauwkeurige onderzoekingen (Darwin 1877) heb-
ben geleerd, dat het pollen van hoog geplaatste meel-
draden een zwakke uitwerking heeft op den stempel der
kortstijlige bloemen, maar dat deze alleen in ruime mate
bevrucht worden door pollen der andere (langstijlige)
bloem. Hetzelfde bleek aangaande de betrekking tusschen
den stempel der langstijlige en het stuifmeel der kort-
stijlige bloem.
Uit de eigenaardige betrekking der geslachtswerktui-
gen blijkt, dat bij de dimorphe bloemen een zelfbe-
stuiving bezwaarlijk kan plaats grijpen, en uit de bo-
venbedoelde proeven, dat als ze toch plaats heeft, een
gebrekkige vruchtvorming het gevolg is — een kruis-
bevruchting is hier dus onmisbaar. Laatstgenoemde zal
inderdaad plaats vinden, wanneer een of ander Insect
bij zijn bezoek aan den kortstijligen vorm de lange meel-
draden met een bepaald lichaamsdeel aanraakt. Vliegt
het dan naar een bloem van den anderen vorm, dan
raakt het bij zijne poging om op dezelfde wijze in de
bloem te dringen, met hetzelfde lichaamsdeel dezelfde
plaats in de bloem aan. Hier vindt het echter niet,
gelijk in de eerste bloem, de meeldraden, maar den
stempel. Op dezen nu worden de korreltjes afgestreken,
die het van gene bloem heeft meegebracht. — Daar nu
kort- en langstijlige bloemen over twee verschillende
individuen verdeeld zijn, komen de dimorphe bloemen
in zekerheid der kruising met de tweehuizige zoo goed
als geheel overeen.