Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
172 Het vervoer van stuifmeel cloor dieren.
komt dan tot het midden der buis. De andere bloera
IV (dezelfde als III) vertoont juist de omgekeerde ver-
houding: de meeldraden staan niet in de keel, maar
op het midden der kroonbuis vastgehecht (s), terwijl de
stijl hier byna de dubbele lengte vertoont van dien van
I. Ten gevolge daarvan komt de stempel ((?) dicht
bij de keel te liggen. — De eerste bloem heeft bijge-
volg een korten stijl en hoog aangehechte meel-
draden; de tweede een langen stijl en laag ge-
plaatste meeldraden. De eerste noemt men daarom den
k 0 r t st ij 1 i g e n, de tweede den langst ij ligen vorm
der Sleutelbloem.
Volkomen hetzelfde doet zich bij de bloemen van
het Longkruid (Pulmonaria officinalis, fig. 144) voor.
Ook bij deze plant zijn kort- en langstijlige bloemen
over verschillende individuen verdeeld. De kortstijlige
(I) heeft een trechtervormige kroonbuis, aan wier in-
gang de vijf meeldraden, elk door een haarbundel be-
dekt, zijn vastgehecht {S II). De draadvormige stijl
Fig. 144.
bereikt ongeveer de halve hoogte der kroonbuis (g).
Bij den langstijligen vorm (III, IV) is de kroonbuis