Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vervoer van stuifmeel door dieren. 14.3
komst 1). 't Is inderdaad opmerkelijk, dat dieren, die
tot zoo uiteenloopende afdeelingen behooren, zooveel op
elkaar gelijken, dat eerst een nader onderzoek ze als
geheel verschillend doet erkennnen.
De tong der Kolibri's is zeer goed voor het zuigen
van honig ingericht. Het is een zuigtong in den Maaren
zin des woords, lang, rond, aan de spits dikwijls twee-
spletig en vedervormig behaard. Bij de meeste soorten
is de snavel recht of licht gebogen, bij sommige even-
wel (b.v.- Eutoxeres Aquila in Ecuador) is hij sikkel-
vormig. De lengte des snavels is zeer verschillend, maar
komt overeen met de lengte der bloemen, die bezocht
worden. Bij Heliactinus cornutus uit Brazilië wordt hij
1,5 cM. lang, bij Heliothrix aurita van Minas Geraës in
Brazilië ongeveer 2 cM. Den längsten snavel bezit Do-
cimastes ensifer in Columbia, Equador en Peru; hij wordt
bij de wijfjes 8, bij de mannetjes zelfs 10 cM. lang.
In de keerkringsgewesten komen blijkens het hier
gezegde dus niet alleen windbloemen en Insectenbloe-
men, maar ook A^'ogelbloemen -) voor, en dat deze niet
tot de zeldzaamheden behooren, mag veilig worden af-
geleid uit het groote aantal soorten van Kolibri's dat
minstens 430 bedraagt.
') Bij Kolibri's zoowol als bij Avond vlinders veroorzaakt de snelle beweging
der vleugels oen gonzend geluid. De Engelschen noemen de Kolibi's daarom
Humming birds.
') Zelfs is er in 0. Indië een plant bekend, waarvan de vrouwelijke bloemen
door een Vleermuis worden bestoven. Het is de bekende kalong, die zich laat
lokken door de vleezige perigoon-slippen eener Freycinetia (verwant aan de
Pandanen) en op die wijze de bloemen der tweehuizige plant tot samen-
werking brengt.