Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vervoer van stuifmeel door dieren. 14.3
het dier dan naar de gemeenschappelijke woning, strijkt
daar de kleverige massa van de achterpooten af en
kneedt het dan met den gelijktijdig meegevoerden nectar
tot den welbekenden korreligen honig.
5). Vogels. Terwijl bij onze inlandsche planten het
vervoer van het stuifmeel alleen door Insecten plaats
heeft, bestaan er in de keerkringslanden groote bloemen,
die om haar rijkdom aan honig geregeld door vogels
bezocht en op die wijze gekruist worden. Het zijn even-
wel de kleinste vogels, die zoo de bloemen bevoordeelen,
nm. in Amerika de Kolibri's (Trochiliden), in Afrika de
honigvogels (Nectariniden).
Betreffende de Honigvogels, die behalve Afrika ook
de warme streken van Azië (o. a. Java) bewonen, en
in het bezit zijn van een lange, van voren vedervormige
tong, zijn slechts weinige waarnemingen in verband
met de kruising der bloemen gedaan. Van de Kolibri's
weet men op dat punt meer.
De Kolibri's zijn klein (de grootste soort is zoo
lang als een zwaluw en de kleinste niet veel grooter dan
een hommel), bezitten een slanken lichaamsbouw en een
sierlijk, meestal metaalglanzend gevederte.
De Kolibri kan zich door een ongemeen snellen vleu-
gelslag langen tijd op hetzelfde punt zwevende houden.
Vliegt hij naar een andere plaats, dan gaat dit zoo
schielijk, dat het oog hem met moeite volgt. In dit
opzicht stemmen de Kolibri's met onze pijlstaart-
vlinders overeen. Evenals deze zweven ze langen tijd
vóór een bloem, met den langen dunnen snavel al honig
zuigende. Over 't algemeen vertoonen de avondvlinders
en de kohbri's in hun geheele wijze van zijn, ja zelfs in
de uitwendige gedaante en kleur de grootste overeen-