Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vervoer van stuifmeel door dieren. 14.3
waarvan ééne (A. retusa) door fig. 140, III wordt voor-
gesteld ; evenwel onderscheiden ze zich van de Bombus-
soorten door de afmetingen der achterpoot-en. Ten slotte
vertoont ons fig. 140, IV eene Andrene (Andrena Schran-
kella, als vertegenwoordigster van eene der grootste bijen-
geslachten), die reeds in de eerste lentedagen bloeiende
wilgenkatjes en andere vroege planten in grooten getale
bezoekt. De Andreniden graven holen in den grond, in
wier onderste deel zij een ei met een zekere hoeveelheid
stuifmeel, vermengd met wat honig nederleggen. Daarop
bedekken zij dit ei met aarde en plaatsen daarboven
weer een ei met voedsel. Dit herhalen ze tot dicht bij
de oppervlakte van den bodem.
Wat de bijen behalve haar verstand en overleg zoo
geschikt maakt voor de inzameling van veel honig, is,
gelijk wij straks opmerkten, de bijzondere inrichting van
het lichaam. Als de voornaamste onderdeelen hiervan
willen wij nagaan de mondwerktuigen en het orgaan
voor de inzameling van pollen.
De mondwerk-
tuigen zijn bij de
meeste biien van
zeer groote volko-
menheid.Bij eenige
soorten (fig. 141)
zijn ze zeer lang,
ja bij sommige
zoo lang als het
lichaam. Zij zijn wel niet even lang als de roltong van
vele Vlinders, maar hierbij dient te worden overwogen
dat ze tevens gebruikt worden bij den bouw der honig-
raten, waarvoor eene zekere lengte niet zonder schade
Fig. UI.