Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vervoer van stuifmeel door dieren. 14.3

Fig. 180.
bekleedselen, die er door een lichtere of donkerder tint
tegen afsteken; daarbij zijn die streepjes enz. zoo gerang-
schikt, dat zij naar één punt gericht zijn. Dat punt is
dan altijd de plaats in de bloem, waar zich de honig
bevindt. Zeldzamer wordt het honigmerk door bijzonder
gekleurde haren gevormd, die dan op de bloemkroon,
de meeldraden enz. staan.
Enkele voorbeel-
den zullen ons het
best met het eigen-
aardige van het ho-
nigmerk bekend ma-
ken. Bij het drie-
kleurig "Viooltje (fig.
130„ I) wordt het
gevormd door een aantal rechte en eenigszins gebogen
donkerblauwe strepen op de drie onderste bloembladen,
tegen wier gewoonlijk gele kleur zij duidelijk afsteken.
Deze strepen loopen nu inderdaad uit op den ingang
der spoor, waarin de beide vroeger (p. 146) beschreven
nectariën den honig bewaren. Op gelijksoortige wijze
is het honigmerk van de Karthuizer-anjelier ingericht
(fig. 130, II). Het bestaat uit 15 zwartachtige lijntjes op
de 5 rose-gekleurde kroonbladeren. Deze lijntjes, loopen
als de stralen van een cirkel naar het middelpunt der
bloem. Bij de Eereprijs doet zich hetzelfde verschijnsel
voor: alleen zijn de talrijke streepjes die daar het honig-
merk uitmaken, donkerblauw gekleurd, terwijl de zoom
der bloemkroon zelf lichtblauw is. — Een lichtgekleurd
honigmerk op een donker veld vertoont de Andoorn
(Stachys palustris, fig. 130, III). Het veld is namelijk
roodbruin en de talrijke gekronkelde lijntjes licht roze-