Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vervoer van stuifmeel door dieren. 14.3
1. Be inrichtingen van Insecten-bloemen voor de
bestuiving door dieren.
Bij de Insecten-bloemen doen zich een reeks van
eigenaardige inrichtingen voor, die bestuiving door In-
secten moeten tengevolge hebben, zoodra deze de bloe-
men bezoeken, evenals bij windbloemen allerlei eigen-
schappen voorkomen die met eene bestuiving door den
wind in het nauwste verband staan. De hier bedoelde
inrichtingen zijn zoowel lokmiddelen voor de Insecten
als ook eigenaardigheden in den bouw der bloem die
het bezoekende Insect tot het uitvoeren van bepaalde
bewegingen noodzaken. Wij bespreken het eerst de
lokmiddelen, deze zijn: de kleuren, de reuk en de voe-
dingsstoffen.
1. De kleuren. Naarmate een bloem helderder
gekleurd is, valt zij op des te grooteren afstand in
het oog. Evenals voor ons groote en levendig gekleurde
bloemen gemakkelijker te zien zijn, dan kleine doffe,
zoo vallen ook aan Insecten eerstgenoemde spoediger
op dan deze. Kleine, weinig of niet gekleurde bloemen
worden door Insecten lang zoo gauw niet ontdekt als
zoodanige die met schoone kleuren prijken en hoog boven
het loof uitsteken, en van dezen zijn het volgens een
tal van waarnemingen de meest schitterend gekleurde,
die het grootste aantal bezoekers lokken.
Door de groote, samengestelde oogen, die uit een
tal van zeshoekige facetten bestaan, waarbij zich nog
dikwijls een twee- of drietal enkelvoudige voegen, zijn
de Insecten in het bezit van een groot gezichtsveld.
De kleur der bloemen zetelt gewoonlijk in de bloem-