Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vervoer van stuifmeel door den ivind. 135
windbloemen zijn groot en dikwijls met lange stijve uit
elkander staande vangharen bezet, waartussciien de
in de lucht zwevende pollenkorrels licht blijven han-
gen. Zij hebben dus gewoonlijk eene vedervormige
gedaante en een witte of gryze kleur. Zelden is de
stempel andei's gekleurd, zooals bij den Hazelaar, waar
hij rood is.
Vooral dan schijnen de stempels van windbloemen
groot te zijn, wanneer deze afzonderlijk of in kleinen
getale bij elkander staan. Zijn de bloemen daarentegen
tot gedrongen bloeiwijzen, b.v. hoofdjes enz. vereenigd,
dan is de stempel minder groot. Want in dat geval
bieden de gezamelijke stempels van een dergelijke
inflorescentie een voldoende oppervlakte aan het stui-
vende meel aan. Zoo zijn, om een voorbeeld te noemen,
de bloemen der vrouwelijke Populierenkatjes tamelijk
gedrongen, en in overeenstemming daarmede de gespleten
stempels van geringe uitgestrektheid. Bij den Egels-
kop (fig. 125 p. 139) vindt men juist dezelfde betrekking;
ook daar gaat een geringe omvang van den stempel
met een gedrongen bloeiwijze gepaard. Bij een zijner
familiegenooten, de Lischdodde (Typha angustifolia), is
de stempel zelfs nietig klein en niets meer dan een
smal knodsvormig steeltje. Daar evenwel duizende
stempels dezer plant vlak bij elkander staan, wordt
ook hier een groote oppervlakte voor het terughouden
der pollenkorrels gevormd.
6. Plaats van den stempel. Evenals van
de meeldraden, valt ook van den stempel op te merken,
dat hij een zoodanige plaats in de bloem of aan de
plant inneemt, dat de wind hem 't gemakkelijkst bereiken
kan. Wy kunnen dus gedachtig aan den stand der meel-