Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T)e bevruchting. 127
voortbrengt, terwijl de eerste, met eigen pollen besto-
vene bloem een veel kleinere zaaddoos met looze, niet
kiembare zaden nalaat.
Wanneer wij de overbrenging van pollen op den
stempel bestuiving noemen, dan kunnen wij zelf-
bestuiving noemen de aanraking van stuifmeel en
stempel derzelfde bloem, en kruisbestuiving de
wisselwerking van stempel en stuifmeel van bloemen
van verschillende planten. Bij de kruisbestuiving heeft
een kruising van twee individuen plaats.
AVij kunnen het zooeven uitgesproken beginsel ook
op de volgende wijze uitdrukken: Kruising van
twee individuen, die tengevolge van kruis-
bestuiving tot stand is gekomen, levert het
grootste aantal zaden, terwijl zeifbestuiving
minder en somtijds slechts weinige of geene
kiembare zaden voortbrengt.
Uit de proeven, die bepaaldelijk ondernomen zijn om
deze zaak te bewijzen, blijkt dat verscheidene planten
ook tengevolge van zelfbestuiving kiembare zaden kun-
nen voortbrengen, maar dat deze toch belangrijk ver-
schillen van die, welke tengevolge van kruisbestuiving
zijn ontstaan. Deze verschillen zullen hier korteiyk
worden meegedeeld.
1. De stampers die met eigen i) stuifmeel bevrucht
zijn, brengen in 't geheel minder zaden voort dan wan-
neer ze met pollen van een ander individu bestoven zijn.
2. De zaden van zelfbestoven stampers zijn kleiner
en lichter dan die van gekruiste bloemen.
') Of dit stuifmeel van dezelfde bloem of van een andere bloem derzelfde
plant afkomstig is, maakt weinig verschil; het laatste schynt nog iets
voordeeliger.