Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-104 De bloem.
b. Bij-assen van ongelijke lengte (pluim-
vormige bloeiwijzen).
1. De onderste bij-assen reiken niet voor-
bij de hoogere ..............
2. Alle bij-assen brengen de bloempjes in
hetzelfde vlak...............
3. De onderste bij-assen steken boven de
hooger ontspringende uit........
IL Hoofdas door een bloem afgesloten: middel-
puntvliedende bloeiwijzen.
a. Bij-assen der verschillende orden ten ge-
tale van twee (of meer)..........
b. De hoofdas brengt slechts één bij-as
voort, eveneens de bij-assen.
1. Bloemen aan ééne zijde der schijnas .
2. Bloemen aan weerszijden der schijnas.
Gelijk in het begin dezer paragraaf (p. 94) gezegd
werd, gebeurt het niet zelden dat aan een inflorescentie
of bloeiwijze behalve bloemen ook blaadjes voorkomen,
die in gedaante, omvang en dikwijls ook in kleur van
de loof bladen afwijken. Men noemt die blaadjes schut-
bladen of bracteeën. Zoo leerden we ze o. a. reeds
kennen bij het gevorkte bijscherm (fig. 108) waar ze
groen zijn, ook bij het klokje (fig. 111 v) zijn ze aan-
wezig; hier wordt elke bloem door een afzonderlijk
schutblad ondersteund.
Bij het bloemhoofdje (p. 98) treft men juist onder
den algemeenen bloembodem een of meer kransen van
schutblaadjes aan, die te zamen omwindsel heeten.
Denzelfden naam gebruikt men voor de schutblaadjes,
die dikwijls bij de schermen worden aangetroffen. Maar