Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 De hloem.
Ten slotte willen wij uitdrukkelijk vermelden, dat de
kiemen van woekerplanten in den regel geen spoor van
zaadlob vertoonen, zoodat aan andere (zie p. 29) eigen-
schappen moet bepaald worden, of de onderzochte plant
tot de één- of tot de tweezaadlobbige gewassen be-
hoort. Ook de zaden der Orchideeën hebben een kiem
zonder zaadlob. Aan den anderen kant zijn er ook
embryo's met meer dan twee zaadlobben, zooals bij
eenige Conifeeren. Het zal nu bij het onderzoek der za-
den blijken, dat bij sommige de kiem de geheele ruimte
van het zaad opvult en dus dadelijk tegen de zaadhuid
aan komt te liggen. Zoo is het bij Erwten, Boonen,
Tuinkers, den Eikel enzv. Maar bij een graankorrel
neemt de kiem slechts een zeer bescheiden plaatsjein,
de overige ruimte wordt daar opgevuld door een weef-
sel, dat men kiem wit noemt. Ook bij de koffieboon
en de muskaatnoot, bij de Papemuts en Palmzaden is
het kiemwit zeer krachtig ontwikkeld.
Bovendien zijn er, ofschoon niet zeer vele, zaden die
rondom dit kiemwit nog een andere laag van een der-
gelijke stof vertoonen, zooals de zaden van Peper en
van de Waterlelie. Men spreekt dan van bui ten-
kiem wit of peri sperm in tegenstelling van bin-
nen kiem wit of endosperm. Het juiste onder-
scheid tusschen perisperm en endosperm kan eerst later
(Hoofdstuk H) worden verklaard; voor 't oogenbhk
vergenoegen wij ons met de opmerking, dat men ook
zaden kent, waarin wel perisperm maar geen endosperm
wordt aangetroffen, zooals de zaden van Canna. Resu-
meerende blijkt het dus dat men, met het oog op de
aanwezigheid van kiemwit, vier soorten van zaden kan
onderscheiden: P. zonder kiemwit, 2°. met endosperm,