Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
De bloem. 91-
4. Vruchtwand als bij de bes, maar de
vrucht is gewoonlijk meer verlengd,
terwijl de zaadlijsten ver naar binnen
loopen om zich daar in tAvee takken
te splitsen, die zich weer buitenwaarts
buigen...................
B. Openspringend.............
Nadat wij alzoo tamelijk uitvoerig over de vrucht
hebben gesproken, willen wij nog een enkele opmerking
maken over haren inhoud; nm. de zaden. Reeds vroe-
ger (p. 81) werd er op gewezen dat het hoofdbestand-
deel van elk zaad de kiem is. Bij het onderzoek van
een zaad moet de kiem het eerst worden opgezocht
en beschouwd. Het blijkt dan dat zij uit drie deelen
bestaat: het worteltje, het pluimpje en één of twee
zaadlobben, die zooals wy weten, de eerste bladen der
plant zijn. Het pluimpje is de jongste toestand van
den stengel met de loofbladen, het worteltje die van
het toekomstige wortelsysteem. De geheele kiem is dus
de plant in miniatuur.
Ofschoon nu, gelijk bij de Boon, bij de Erwt enz.
het pluimpje duidelijk reeds een paar groene blaadjes
vertoont, is dit bij andere planten volstrekt niet het
geval, bij Tuinkers b.v. en bij de Zonnebloem doet zich
het pluimpje eenvoudig als een klein puntje voor.
Ook gebeurt het wel dat, ofschoon een kiem twee-
zaadlobbig is, de beide lobben zeer ongelijk in grootte
zijn, zooals bij den Sinaasappel of geheel achterwege
blijven, zooals by het in het vroege voorjaar bloeiende
Speenkruid. Ook kunnen zij zijn samengegroeid, zooals
bij den Paardekastanje.