Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
voorrede. vii
In overeenstemming met deze zienswijze was de verscho-
ning van Behrens' Methodisches Lehrbuch der Allgemeinen
Botanik mij eene welkome aanleiding om het voor ons
liggende boekje gereed te maken. Het boek van Behrens
bevat veel dat mi] aantrok en mij noopte het voor onze
scholen te bewerken. Het meest beviel mij de „Biologie",
waarin de schrijver voor 't eerst de resultaten van Sprengel,
Müller, Darwin, Hildebhand e. a. in een voor middelbaar
onderwijs geschikten vorm heeft samengevat. Ook de behan-
deling der Cryptogamen en der Physiologie trok mijne aan-
dacht. Ik besloot daarom althans een gedeelte van het vrij
uitvoerige boek van Behrens te bewerken en wel door de
Biologie in hoofdzaak te vertalen, maar de Morphologie zoo-
danig te wijzigen als met mijn eigen opvatting het meest
overeenkwam. Het zal hem, die het eerste hoofdstuk van
dit leerboekje met Behrens' Erster Abschnitt vergelijkt, niet
alleen opvallen, dat de volgorde gewijzigd is, maar eveneens
dat er een en ander is ingelascht. Overigens wil ik er op
wijzen dat verscheiden zaken zeer kort zijn behandeld, zoo
kort dat leerlingen met gewonen aanleg zeker de voorlich-
ting van den leeraar behoeven of het gezegde pas volkomen
verstaan, als zij de voorwerpen in natura hebben onderzocht.
Ik heb er juist naar gestreefd om den leerling zooveel mo-
gelyk aan te sporen tot het onderzoek van de natuur, en
te verhoeden, dat hij aan het leerboek genoeg meene te
hebben. Voorloopig heeft dit boekje nog te bescheiden af-
metingen, aangezien de hoofdstukken voor de hoogere klassen
van den vijfjarigen cursus er nog niet zijn bijgevoegd. In-