Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-80
De bloem.
stamper gemist wordt. Bij de v r o u w e 1 ij k e (II) bloem
derzelfde plant ontbreken omgekeerd de meeldraden,
terwijl talrijke stampers aanwezig zijn.
Mannelijke en vrouwelijke bloemen zitten dikwijls op
dezelfde plant (op hetzelfde individu.
Pijlkruid) ja zelfs op denzelfden tak
(Egelskop, fig. 87). Bij laatsge-
noemde plant staan de c? bloemen
boven aan den tak in dichte hoofdjes
vereenigd, terwijl de vrouwelijke(9)in
dergelijke maar grooter groepjes wat
lager zijn ingehecht. Planten die J" en
s bloemen op één individu vereenigd
dragen, heeten éénhuizig. Bij
andere planten bezit het eene indi-
vidu alleen het andere slechts
5 bloemen. Zoodanige planten noemt
men t w e e h u i z i g. Hier kan men
dus van mannelijke en vrouwelijke
planten spreken.
Eindelijk zijn er bloemen, die
noch meeldraden, noch stampers
bezitten, maar alleen bloembe-
kleedselen. Deze noemt men ge-
slachtsloos. Alle (niet ge-
die geslachtslooze bloemen bezitten,
hebben bovendien bloemen met geslachtswerktuigen.
Tweeslachtige bloemen hebben de Tulp, de Pri-
mula's, cT en a op hetzelfde individu de Berk, de kleine
Brandnetel, de Tamme Kastanje, de Komkommer, d"
en 9 over twee individu's verdeeld de Wilg, de
Hop, de Populier, het Bingelkruid. Geslachtsloos
Fig. 87.
kweekte) planten