Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi voorrede.
vruchten ea zaden eenerzijds en de omgevende natuur ander-
zijds, is het doel, waarnaar men bij leerlingen van twaalf
tot zestien jaren ernstig moet streven.
Alleen voor hen, die de hoogste klassen der burgerschool
met vijfjarigen cursus bezoeken, is uitbreiding van de leerstof
niet alleen wenschelijk, maar ook noodzakelijk. Het deter-
mineeren van gewassen volgens een der daartoe bestemde
hollandsche boekjes moet aansluiten bij hetgeen vroeger over
de morphologie is gezegd. Dit nu maakt men den leerling
spoedig eigen, terwijl bovendien ieder leeraar, die zich ge-
durende eenige jaren met natuurhistorisch onderwijs heeft
bezig gehouden, bij ondervinding weet, dat ook zonder ver-
deren aandrang van zijne zijde verscheiden leerlingen zich
blijven bezighouden met botaniseeren en het vermeerderen
van hun herbarium, als een aangename bezigheid buiten de
schooluren. Het komt my daarom ongeraden voor deze afdee-
ling der botanie tot het einde van den cursus voort te zetten,
maai' veeleer aan te bevelen om het een en ander te be-
spreken, dat zich aansluit bij hetgeen over natuur- en schei-
kunde behandeld is. Daarom acht ik het wenschelijk ook de
hoofdzaken der planten-physiologie ter sprake te brengen,
terwijl het eindelijk — zoo er tijd over is — van belang kan
zijn, bovendien nog de Cryptogamen in het kort te schetsen
en daaraan een overzicht over het geheele plantenryk vast te
knoopen. Ik zeg, zoo er tijd beschikbaar is, want ieder
ambtgenoot weet het, dat men niet elk jaar even ver komt,
maar dat vele, dikwijls onbekende, oorzaken samenwerken
om de bevattelijkheid en de vlijt der leerlingen te wijzigen.