Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
„Gij hoort dat, heer!" zeide Carlos tot mij; „gij hebt
thans even goed als ik reden, om bloedige wraak te eischen."
„En waarom dat?" vroeg ik verwonderd.
„Omdat ik mij al erg vergissen moest, als het niet uw
paard was , dat de schobbejak heeft gestolen."
Met groote onbaatzuchtigheid bracht ik hiertegen in , dat
mij , de zadel misschien uitgezonderd, hoegenaamd niets
aan het beest gelegen was , en dat ik zelfs den dief moest
beklagen, daar hij misschien den ellendigsten knol in het
gansche land had uitgekipt. Nagenoeg op 't zelfde oogen-
blik verscheen de man , die mijn paard naar het dorp had
moeten brengen , en berichtte mij , dat hij het voor zijne
hut had vastgebonden, maar dat het daar zoo pas weg-
gehaald was. Carlos verklaarde , dat dit eene beschimping
was, die alleen door bloed kon worden afgewasschen, en
dat ik thans dus dubbel verplicht was , hem en den loods
tot het nemen van wraak behulpzaam te zijn. Er bleef
mij geen keus ; wilde ik niet voor een lafaard doorgaan ,
zoo moest ik aan den tocht deelnemen , die ik maar al te
goed begreep, dat niet zonder bloedvergieten afloopen zou.
Voordat wij tot het vervolgen der vluchtelingen over-
gingen , was echter nog een moeilijk werk te verrichten,
te weten de verdeeling der strandgoederen , welke de zee
in aanzienlijke menigte op het strand begon to werpen.
Ik kon al zeer spoedig opmerken , dat de eerlijke Ventura
den strandroovers alleen daarom een zoo gloeienden haat
toedroeg , omdat zij hem in zijn eigen voordeel bekortten.
Men had eerst eenige stukken van het takelwerk van de
goelet opgevischt, en vervolgens een aantal vaatjes bran-
dewijn of wijn , waarop zeer spoedig drijvende kisten volgden.
De geborgen goederen werden voorloopig op eene droog
liggende plaats opgehoopt, tot wat later de verdeeling zou
kunnen geschieden. Ik moet erkennen , dat Ventura daarbij
met de strengste onpartijdigheid te werk ging. Als per-
soonlijke schadeloosstelling voor de doorgestane gevaren