Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
den vrijen hemel kwam , wachtte mij daar aan het zeesti-and
een schouwspel, te interessant, dan dat ik het niet eerst
bedaard zou hebben opgenomen.
In weerwil van het zware onweder was de gansche be-
volking van het dorp op het strand verzameld, en aller
oogen richtten zich naar de schuimende watervlakte , wier
glans tegen den zwart bewolkten hemel wonderlijk afstak.
Er was intusschen geen vaartuig in zicht; alleen een ver
schot had verraden, dat een schip in nood was en een
loods verlangde. Bij zulk een nacht was 't kennelijk , dat
dat schip , indien geen wonder gebeurde , zich onmogelijk
in de nabijheid der kust konde houden, zonder zich daarop
ten laatste te brijzei te stooten. Daar men evenwel geen
tweede kanonschot gehoord had, hoopte men reeds , dat
het het schip gelukt was , van de kust af te houden. Bui-
tendien had het zeker lang een loods aan boord , die dien
morgen voor het opsteken van den noordenwind in zee was
gestoken, en de langjarige ervaring van dezen zeeman
stelde de gemoederen eenigszins gerust. Slechts een klein
aantal van de toeschouwers bleef het schip verloren geven ,
gelijk ik uit de gesprekken der verschillende groepen zeer
spoedig opmaken kon.
Carlos bevond zich onder de aan de kust verzamelde
nieuwsgierigen, en ik had hem zeer spoedig in het oog
gekregen. Toen hij juist bezig was , mij eenige bijzonder-
heden omtrent het voorwerp der algemeene bezorgdheid
mee te deelen, vernamen wij een tweede schot, en wel
veel duidelijker dan het eerste. Kort daarop volgde een
derde , welks licht men in de verte zag opflikkeren , en na
weinig seconden kon men den donkeren romp van het vaar-
tuig onderscheiden , dat met ingekorte zeilen en toch met
eene snelheid naderde, alsof het met al zijn doek was
bedekt geweest. De ondergang van het schip scheen on-
twijfelbaar zeker , schoon men om mij toe mompelde , dat
nog een weg tot redding mogelijk was , ingeval het namelijk