Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
en op de andere door zandheuvels omringd, die voortdurend
van plaats verwisselen en opnieuw oprijzen, stoort Vera-
Cruz zich tegenwoordig zoomin aan het bestendig wassen
der duinen als aan de vernielingen, door de zee aan-
gericht. De noordwestenwind jaagt dikke zandwolken uit
de woestijn, waarover hij heenstrijkt, voor zich uit en
doet om de stad een wijden gordel van bewegelijke heuvels
ontstaan. Deze duinen, die onophoudelijk door nieuwen
aanwas vergroot worden, veranderen al naar de luimen van
den wind van plaats en gedaante. Sommige zijn vlak als
de golven der zee , andere daarentegen hebben den vorm
van hooge pyramiden, van wier spitsen de wind dichte
zandwolken wegvoert. De ophooping dezer zandbergen be-
dreigt voor het vervolg het bestaan van Vera-Cruz ; doch
daar het gevaar nog ver is en men in de heete landen van
den éenen dag tot den ander leeft, laten de inwoners aan
hunne kinderen en kindskinderen de zorg over, om alle
gevaar af te wenden. Nog een ander en reeds heden meer
ernstig gevaar ontspringt uit het beletsel, dat deze heuvels
het afstroomen van het regenwater in den weg leggen,
't Gevolg is, dat zoo aan den voet der duinen lagunen
ontstaan, daar het heete zand voor en na in een drassigen
bodem verandert, waar de schadelijkste dampen uit opstijgen.
De dikke slijkkorst, die den zandigen grond bevrucht,
brengt al de giftplanten, die een vochtigen en lagen bodem
willen, in menigte voort. Gedurende den regentijd brengt
deze schadelijke plantengroei het door het aanwassen der
lagunen tot een buitengewonen omvang en weelderigheid.
Dan laten de amandelboomen de lange uitloopers hunner
takken tot op de aarde neerhangen, waar die insgelijks
wortel schieten , zeer spoedig nieuwe stammen opzenden en
eindelijk een ondoordringbaar bosch vormen, waarin zich
tallooze giftige slangen ophouden. De verrotting, die bij
den terugkeer der hitte en droogte in deze afschuwlijke
broeinesten ontstaat, verbreidt een stinkenden pestadem in