Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Cruz bestemd was , de sleutel van Nieuw-Spanje te worden ,
zoo werd het door de veroveraars met al de pracht toe-
gerust, welke zij aan hunne bouwwerken plachten te ver-
kwisten. Zijne hooge , ruime en regelmatig gebouwde huizen
vormden rechthoekige straten , waarin de zeewind zich vrij
bewegen en door zijne verfrisschende koelte den gloed der
tropische zon temperen kon. Bij hunne afkeerigheid van
de nabuurschap van boomen, die uit den aanleg van al
himne steden blijkt, kozen de Spanjaarden tot optrekking
van Mexico's eerste zeestad eene groote zandige vlakte,
waar geen spoor van groen en geen droppel vlietend water
te zien was. Door deze ongunstige ligging verkreeg Vera-
Cruz een uiterst somber aanzien , dat het ook tot den dag
van heden behouden heeft. Desniettemin bereikte de stad
al dadelijk na hare grondvesting een hoogen graad van
welvaart; want van hare slecht beschutte reede zeilden de
kostbare galjoenen uit, die jaarlijks schatten van edel metaal
naar Europa overbrachten.
Tegenwoordig vindt men in Vera-Cruz slechts nog geringe
overblyfselen van zijnen vroegeren glans. Veel te groot voor
de aanmerkelijk verminderde bevolking , tracht de eerst
zoo bloeiende stad zich niet meer te verzetten tegen het
verval, dat hare ledige huizen en hare ontvolkte straten
den vreemdeling aankondigen. De zeewind woedt in onge-
bonden vrijheid, de vervallen muren der paleizen afbrokke-
lend en aan de in plaats van hoeksteenen aangebrachte ka-
nonsloopen knagend. Voorts doet in Vera-Cruz alles aan
het Oosten denken, van de rijke en schilderachtige dracht
der bevolking, tot het uiterlijk aanzien der huizen en ge-
bouwen. Overal ziet men bont beschilderde koepels, slanke
torens en balcons met massief traliewerk , en om de gelij-
kenis nog treffender te maken , laten de vrouwen der hoo-
gere standen zich bijna nooit op straat zien.
Op de eene zijde door de golven van den oceaan gezweept,
die den prachtigen havendam langzamerhand ondermijnen,