Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
zich van tijd tot tijd vrouwen , die hare sieraden van goud
en koralen in de stralen der zon lieten blinken. Op de
opene plek in het bosch bouwde men eene soort van estrade
voor de danseressen ; men richtte kraampjes voor frisch water
en brandewijn, alsmede de onmisbare speeltafels op, en
weldra kwamen ook de Jarocho's der naburige dorpen van
alle kanten toestroomen en bondon hunne dampende rossen
aan de boomen of aan de houten zuilen der hutten vast.
Het bonte gewemel der menschen en paarden werd al groo-
ter , en gehinnik , geschrei, gelach en 't getokkel der gui-
tarre's klonk overal. Al naar den verschillenden smaak
vormden zich groepen om de speeltafels , de drankkraampjes
of de estrade , waarop volgens een oud gebruik in de dor-
pen van het kustland alleen vrouwen dansten. Een Jarocho
ging bij de estrade op den grond zitten , sloeg de beenen
over elkaar en begon mot forsche hand do snaren zijner
mandoline te roeren. Acht tot tien danseressen haastten zich,
aan die oproeping gehoor te geven , maakten de ronde om
den planken vloer en begonnen toen te dansen. In den
beginne waren hare bewegingen vrij eenvormig; doch ze
werden voor en na levendiger, terwijl de danseressen tege-
lijk op de strophen , welke de speler zong, met andere
verzen antwoordden. Ik bewonderde de behendigheid en
bevalligheid, waarmede enkelen van haar onder het dan-
sen een vol glas water op het voorhoofd droegen , zonder
een enkelen droppel te storten , of de verwarde knoopen
van een om de voeten gewonden zijden koord losmaakten,
zonder er met hand of vinger aan te raken.
Inmiddels ging het aan do speeltafels en in de tenten ,
waar gedronken werd , al vrij druk toe , en het duurde niet
lang, of het kwam hier en daar tot erge woordenwisselin-
gen- Ook Carlos was in spijt van zijne goede voornemens
spoedig in een twist betrokken, die een bloedig einde
scheen te zullen nemen. Daar de muzikanten uit onder-
vinding wisten, dat bij ontstaande geschillen de instru-