Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
bewerken. Spel, muziek, dans en poezie — want ieder
Jarocho is meer of minder een dichter — ^-ullen bijna den
geheelen tijd van zijn gelukkig en zorgeloos leven aan. Het
uiterlijk van den Jarocho draagt voorts den stempel van
eene zekere voornaamheid , die uitmuntend voor zijne neigin-
gen past.
Toen ik 's morgens met mijn gastheer de hut verliet,
had deze zich met veel smaak voor het feest getooid. Een
snoer Venetiaansche koralen, met hier en daar kleine stukjes
spiegelglas daartusschen , was om zijn hoed gewonden ; zijn
fijn linnen hemd was rijk met borduursel versierd; de knoopen
van zijn fluweelen broek bestonden aan den gordel uit zware
piasters en langs de beenen uit heele en halve realen ; zijne
voeten waren met halvelaarsjes van corduaanleder bekleed ;
eindelijk flikkerde zijn vlijmscherp geslepen zwaard in een
gordel van scharlakenroode zijde , en 't beenen gevest daarvan
was met kwasten van dezelfde kleur versierd. Carlos wist
dit costuum met voorname losheid te dragen; doch bij al de
zelfvoldoening, die op zijn gezicht te lezen stond , scheen
toch eene pijnlijke gedachte hem het genot te vei-gallen.
Toen ik hem naar de oorzaak van zijne bezorgdheid vroeg ,
antwoordde hij zuchtend: „De plicht der beloofde en nog
niet bevredigde wraak zal onder al de genoegens van dezen
dag zwaar op mij rusten."
„Hoe ?" vroeg ik verwonderd; „uw eed zal u toch niet
het drinken , zingen en spelen beletten ?"
„Dat niet; maar hij zal mij beletten, mijn zwaard te
gebruiken , en wat is een feest zonder eene kleine scher-
mutseling , die 't genot zoo oneindig verhoogt ? Ofschoon ,
dat is nu eens zoo; men kan niet alles tegelijk hebben.
Tot vergoeding moet ik dan maar dubbel zingen, spelen
en drinken."
Evenals Carlos had ook Manantial een feestkleed aange-
trokken , en in het gansche dorp heerschte eene buitenge-
wone beweging. Op den drempel der huizen vertoonden