Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
dringt overal door en schijnt den levensadem te verstikken ;
de roofdieren , de vogels , de insecten en de planten , alles
zwijgt onder den afmattenden adem. Zoodra echter de zon
de toppen der boomen niet meer verguldt, zoodra vochtige
dampen uit de aarde opstijgen en later als dauw weer neer-
zijgen , ontwaakt in deze zwijgende bosschen een wonderbaar
leven. De in het loover verborgen papegaaien verheffen
een oorverdoovend gekrijsch ; de zangvogels krijgen hunne
stem weder; millioenen van insecten gonzen in het gras en
ook de planten schijnen uit haren slaap te ontwaken. Met
het vallen van den avond heeft andermaal eene verandering
plaats ; het eene geruisch verstomt na het ander ; de ver-
schillende schalceeringen van het groen smelten in elkaar
weg, en alle voorwerpen nemen eene gelijkmatige door-
zichtige tint aan. De stilte , die op het verbijsterend gerucht
van den avond volgt, verschilt nogtans zeer van die van
don dag ; want nu trilt de avondwind door de neerhangende
lianen als door de snaren eener j®olusharp , het dorre loof
ritselt onder de kronkelingen der slangen , en de spotvogel,
de koning der Amerikaansche woudzangers, herhaalt dit
veelvuldig gerucht, daar hij het op eene misleidende wjze
nabootst.
Ik had den invloed der afmattende hitte niet kunnen
weerstaan en was ingeslapen, zonder mij om mijn paard
te bekommeren. Dat was trouwens een buit, dien ook de
gemeenste dief versmaad zou hebben , en bovendien was ik
hier in eene streek , die door de eerlijkheid harer bewoners
beroemd is. Het was nog helder dag , toen ik weer ont-
waakte , schoon toch de avondwind de drukkende zwoelheid
der lucht reeds begon te temperen. Reeds had in het loover
der boomen , die mij schaduw gaven , een zwerm papegaaien
zijne helsche muziek begonnen , die ook de meest geharde
zenuwen pijnlijk moest aandoen. Ik verloor eindelijk het
geduld, besteeg mijn ellendigen klepper en sloeg den
smallen weg in , die mij naar Manantial moest brengen.