Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
don blik des vreemdelings bij iederen tred nieuwe schoonhe-
den aan. Hier rust zijn oog op de witte en roode huizen ,
die door eene bosschage van palmen en oranjeboomen heen-
schemeren , daar op de groene bergen, die de stad omgorden,
op de onder bloemen bijna verborgen rotsen en op de ontel-
bare , daaruit opborrelende beekjes en watervallen , wat ver-
der eindelijk op de schilderachtige voetpaden, die zich tus-
schen dubbele heggen van kamperfoelie en jasmjjn verliezen.
Tegen den avond bedekt het landschap zich met een
donkeren , maar doorzichtigon sluier, die de omtrekken
slechts flauwer maakt, zonder ze uit te wisschen. Zelfs de
nacht heeft in Jalapa den dag niets te benijden , want met
don ondergang der zon begint de stad op te leven. In de
lage huizen der tropenlanden is de groote benedenkamer
l)ij het vallen van den avond de verzamelplaats voor de
gansche familie , en de voorbijganger kan dan het huiselijke
loven der bewoners in zijne volle eigenaardige aantrekkelijk-
heid waarnemen. Elk open venster werpt een stroom van
vroolijke tonen en licht op de donkere straat.
Moge men Jalapa verlaten , om door de kille nevels der
koude zone naar Jlexico of onder den drukkenden last eener
ondragelijke hitte naar Vera-Cruz te gaan , in beide gevallen
zal men met leedwezen yan dat liefelijke dal afscheid nemen.
Ik had mijn vertrek van den eenen tot den anderen dag
uitgesteld, en zoo waren mij twee volle weken als een
droom voorbijgevlogen. Nu echter waren mijne geldmid-
delen uitgeput; ik moest mijn valies pakken en brak eindelijk
op in gezelschap van mijn dienaar Cecilio en van een jacht-
hond , die mij op al mijne tochten vergezelde.
Weldra liadden wij de vruchtbare heuvels van Jalapa en
zijne bloeiende gaarden van oranjes en bananen achter ons
gelaten en een berg bereikt, van wiens top wij do verre
takken der Cordillera's ontdekten. Vervolgens kwamen wij
in de bergkloven vau Ccrro Gordo en een dof rollen, als
dat der branding , kondigde ons de nabijheid van de rivier