Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
eene bloedspuwing gekregen, en toen ik bij hem kwam,
stond de dood hem reeds op het gezicht geschreven.
Deze gebeurtenis verscheurde den laatsten band , die mij
nog aan het transport vasthield. Ik besloot, de soldaten
zonder mij verder te laten trekken ; want de tooneelen , die
ik bijgewoond had, hadden een zoo pijnlijken indruk op mij
gemaakt , diit het gezelschap van die ruwe , hartstochtelijke
menschen mij voortaan tegen de borst stond. Ik hield dus
mijn paard in , en weldra zag ik de baar, die slechts nog
oen lijk droeg, en de tot teeken van rouw neergebogen
lansen der ruiters in den avondnevel verdwijnen. Om mij
voor de beleefde akeligheden schadeloos te stellen, ontrolde
zich het landschap aan mijne voeten in stille pracht. Een
verguld waas zweefde over het dal van Jalapa , witte zwa-
nen verlustigden zich op de door de ondergaande zon rood
gekleurde plassen, de smalle streep van den oceaan straalde
in purperen glans , en tallooze bloemen vervulden de lucht
met hare geuren.
2. MEXICAANSCHE SPEELWOEDE-
Gelijk de zon in geheel Mexico geen zoo weelderigen
plantengroei beschijnt, als in het dal van Jalapa, zoo zijn
ook nergens de werkingen eener vochtige atmosfeer merk-
baarder , dan in deze streek. Gedurende het grootste gedeelte
van het jaar daalt van de toppen der bergen een grauwe
damp bij hunne hellingen af en valt, tot een fijnen regen
verdicht, in het dal neer ; dikke nevelwolken wentelen zich
over de daken der huizen, en de straten zijn stil en ver-
laten. Dan moet Jalapa voor de heerlijkheid van zijn
eeuwig groen smartelijk boeten. Zoodra echter de zon deze
wolkensluiers verscheurt en de hemel zijn doorzichtig blauw
opnieuw met het vroolijk groen der heuvels vermengt, dan
wordt Jalapa weder de bekoorlijke stad , wier schoonheid in
geheel Mexico geroemd wordt. De stille straten bieden dan