Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
kapitein had mij opgedragen, Thomas eerst te laten biech-
ten , voordat ik hem naar eene betere wereld zond, en
dit heb ik gedaan, 't Volgende heb ik van hem vernomen ,
en ik zeg dit alleen aan u of op zijn hoogst ook aan hem ,
die mij nog een piaster geeft. In 't vertrouwen op de
gunst, waarin hij bij hoogere personages staat, had Thomas
zich verbonden, den kapitein 't commando over het naaste
geldtransport te bezorgen , mits deze voor het halve aan-
deel aan den buit inwilligde , een deel van het transport
te laten rooven. Don Bias nam dit voorstel aan , en tot
zijne verontschuldiging moet ik zeggen , dat hij zich voor-
nam, zijn roofdeel later van zijn bespaard geld weer te
vergoeden. Gij weet, wat het transport is overgekomen;
het kluchtigste bij 't geval is nu echter , dat de aanval niet
door Thomas en zijne vrienden, maar door eene andere
rooversbendo gedaan is. Terwijl Thomas namelijk achter
lia Hoya in hinderlaag lag, loerden de andere roovers aan
deze zijde van het dorp , en deze schoften zijn het, die den
roof gepleegd en den kapitein gewond hebben. Don Bias
is evenwel vast overtuigd , dat Thomas hem verraden heeft,
en om die reden heeft hij mij gelast, van de eerste gele-
genheid gebruik te maken , om dezen een kogel door den
kop te jagen. 'tZal den kapitein een steen van 'thart
wezen , als ik hem de bekentenissen en tegelijk den dood
van zijn compagnon vertel."
Toen Juan mij zoo gebiecht had , haastten wij ons, het
transport in te halen. Zoodra Juan de draagbaar van den
kapitein ontdekte, zette hij zijn paard in galop en reed er
op aan. Er verliepen eenige minuten , gedurende welke
Juan den gekwetste verslag van het voorgevallene scheen
te geven. Toen op eens liet hij echter de muildieren stil-
houden. Men omringde de baar en ook ik kwam toe, oin
naar de oorzaak van den algemeenen schrik te vernemen.
Het verhaal van den onderofficier had den kapitein een
schok gegeven, die verderfelijk voor hem werd. Hij had