Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
wel denkt. Ook zal ik sproken, kapitein! als het wezen
moet. Ik zal zeggen . . . ."
Nu kwam de beurt om angstig te worden aan don Bias.
Met een gebiedenden wenk beval hij den roover, te zwijgen,
en na Juan een teek en te hebben gegeven , zich met alle
overige getuigen te verwijderen, bleef hij met Thomas
alleen. Ik heb nooit vernomen, wat nu tusschen deze
beide mannen voorviel, en evenmin kon ik raden , waarom
don Bias zoo eensklaps van gezindheid veranderd was. Men
zeide mij alleen , dat de roover na ongeveer een uur de hut
van den kapitein in gezelschap van Juan verliet, en dat deze
den gevangene voortaan met de meeste achting behandelde.
Den volgenden morgen werd besloten , den kapitein op
eene draagbaar naar Jalapa te vervoeren , waar hij de ge-
neeskundige hulp kon vinden , welke zijn toestand vorderde,
en waar ook de gevangene aan de overheid kon worden
overgeleverd. Hoewel het, toen wij La Hoya verlieten,
reeds twee uur na den middag was , zoo konden wij toch,
een weinig haast makende, Jalapa nog voor den avond
bereiken. Ditmaal waren kondschappers vooruit gezonden
en nog andere maatregelen van voorzorg genomen, om een
nieuw ongeluk te verhoeden. Juan had den met zorg ge-
bonden roover achter zich op het paard ; doch de gevangene
en zijn bewaker keuvelden onderweg zoo vergenoegd samen,
alsof zij twee vrienden waren , die naar eene vroolijke
partij reden.
Nadat de trein twee uren lang met tamelijken spoed was
voortgetrokken , bemerkte ik , dat Juan zijn paard onmerk-
baar langzamer liet stappen en zoo het transport een wei-
nig vooruit liet komen. Uit nieuwsgierigheid wilde ik mij
niet van den gevangene verwijderen en hield dus ook
mijn paard in, zoodat ik de beide mannen , die druk met
elkaar fluisterden , bestendig voor mij had. Op deze wijze
kwamen wij op den top der heuvelketen van San Miguel,
waar zich een verrukkend uitzicht voor ons opende. Men
2*