Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
om onzen kapitein te redden , als het niet al te laat is !"
Met deze woorden gaf hij zijn paard de sporen, en wij
volgden hem, zoo snel als de smalle en oneffen weg dat
maar toeliet.
3 ROOVERSBENDEN.
Onze bezorgdheid verkeerde zeer spoedig in smartelijke
zekerheid. Don Bias was door het schot getroffen geworden,
dat ik gehoord had , en lag op het gras , de borst door een
kogel doorboord. Ilij leefde evenwel nog , ofschoon de wonde
zeer gevaarlijk was en hij veel bloed had verloren. Wij
leenden hem terstond allen mogelijken bijstand , en een der
soldaten wist de wonde met onze zakdoeken handig te ver-
binden. De ongelukkige moest de roovers verrast hebben
op 't oogenblik , toen zij hun buit onder elkaar verdeelden,
want de geledigde kistjes en opengesneden zakken lagen
nog overal in het rond. Toen don Bias echter , door een
slok brandewijn gesterkt , weer eenige woorden uitbrengen
kon , verklaarde hij , dat hij geen der roovers gezien had
en door een anderen vijand , dien hij hier toevallig had
aangetroffen, van het paard was geschoten. Alle aan-
wezigen waren van de onwaarheid van deze verklaring
overtuigd; maar uit den gewonde was geen woord meer
te krijgen, en dus keerden wij, nadat een der soldaten
hem voor zich op het paard had genomen, naar La
Hoya terug.
Toon wij daar tegen den middag aankwamen, wachtte
ons eene nieuwe verrassing. Nauwelijks was namelijk don
Bias in eene der hutten van het dorp op een bed gelegd ,
of daar bracht eene afdeeling soldaten , die dien morgen
den omtrek verkend had, een geknevelden gevangene op,
wiens zwart gemaakt gezicht voor do helft met een zakdoek
bedekt was. Deze omstandigheid was reeds bewijs genoeg;
want op deze wijze plegen de Mexicaansche straatroovers
2